Inclusie opvang chronisch ziek en gezond De Schavuiten Leiden

 

De Schavuiten biedt reguliere opvang en opvang voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Deze kinderen spelen met elkaar op de groep en kunnen zo van en met elkaar leren. De reguliere opvang beschikt over pedagogisch medewerkers en voor de kinderen met een extra zorgbehoefte zijn verpleegkundigen aanwezig.

Binnen de Schavuiten hebben we waarvan 4 groepen verticaal en 1 groep (Kuikentjes) horizontaal is ingericht.

Op de verticale groepen is iedereen geschoold als babyspecialist om de allerkleinsten echt te zien functioneren in de groep. Ook zijn op iedere verticale groep ervaren peuterleidsters aanwezig die zich houden aan een Peuterprogramma. Op sommige dagen kan een verpleegkundige op de groep staan, omdat de zorgvraag van een kindje complex kan zijn en continue screening van een verpleegkundige vergt.

De Schavuiten Leiden beschikt over 2 gebouwen, ook wel oudbouw en nieuwbouw genoemd. De oudbouw is het hoofdgebouw en de nieuwbouw het bijgebouw. In het hoofdgebouw zijn 4 ruimtes beschikbaar waarvan 3 ruimtes worden gebruikt als groepsruimte waarin kinderen opgevangen worden. Eén ruimte is vrij gehouden voor de verpleegkundigen om daar de verpleegkundige zorg aan kindjes met een extra zorgvraag te kunnen bieden. Zij worden hiervoor van de groep gehaald.

In het hoofdgebouw zijn 3 groepsruimtes:

  • Geitjes
  • Lammetjes
  • Biggetjes

In het bijgebouw zijn 2 groepsruimtes:

  •  Kalfjes
  • Kuikentjes.

Ook is in dit gebouw de keuken gesitueerd waarvan uit de maaltijden geserveerd worden.

We vinden buitenspelen een belangrijk onderdeel van de dag en proberen daarom ongeacht het weer 2 keer per dag naar buiten te gaan.

Er zijn hierop 2 uitzonderingen:

  • Indien het te heet is voor buitenactiviteiten (+/- 27 graden)
  • Indien het te koud is voor de kinderen. (onder de 0 graden)

Dit betekent niet dat er dan niet buiten gespeeld wordt, maar dat de momenten van buitenspelen korter zijn. Natuurlijk is wel van belang dat er voor de kinderen goede buitenkleding beschikbaar is, dus laarsjes en regenjassen bij regen en goede warme kleding bij kou.

Voor de groepen geldt dat de GGD inspectie jaarlijks onaangekondigd langs komt om te checken of alles volgens de afgesproken spelregels gebeurd. Het inspectierapport is opgenomen onderaan deze pagina.

Hier vindt u de link naar het Pedagogisch beleidsplan. Op de groepen kunt u het werkplan van de groep van het kind vragen.

Voor de chronisch zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben zijn (kinder)verpleegkundigen gedurende de openingstijden aanwezig om deze zorg te kunnen verlenen. Om het kind  te plaatsen is een verwijzing en een indicatie nodig. De verwijzing kan door een arts worden geschreven indien het kind onder de zorgverzekeringswet valt en door een arts of het JGT (Jeugd en Gezinsteams) indien het het kind onder de jeugdwet valt. Bij de Schavuiten hebben we verpleegkundigen die kunnen helpen bij het verkrijgen van een verwijzing en het opstellen van een indicatie.

Onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd en volgen regelmatig bijscholingen. Zo volgt al het personeel jaarlijks de kinder EHBO en de kinderreanimatietraining en de verpleegkundigen de nascholingen op het gebied van de medisch technische handelingen zoals neussonde inbrengen e.d.

Ouders worden tijdens haal- en brengmomenten bijgepraat en de groepsleiding geeft bij bijzondere situaties een schriftelijke overdracht mee. De kinderen hebben een digitaal kindschriftje waar het personeel de ontwikkeling in bijhoud en waarin ook ouders kunnen schrijven. Daarnaast vinden 2 keer per jaar oudergesprekken plaats waarin met de ouders de zorgdoelen van hun kind worden besproken en eventueel bijgesteld.

Op de groepen zijn behandelaars van het kind welkom. Hierdoor worden de ouders ontlast en kunnen de verpleegkundigen de oefeningen bij afwezigheid van de therapeuten voortzetten. De Schavuiten heeft zelf geen therapeuten in dienst.

Nuttige links

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!