Verpleegkundige opvang De Schavuiten Leiden

KINDEROPVANG zieke kinderen

Vanaf januari 2022 gaan we van verticale groepen over naar horizontale groepen en de chronisch zieke kinderen gaan samen met de gezonde kinderen

Voor de chronisch zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben zijn (kinder)verpleegkundigen gedurende de openingstijden aanwezig om deze zorg te kunnen verlenen. Om het kind  te plaatsen is een verwijzing en een indicatie nodig. De verwijzing kan door een arts worden geschreven indien het kind onder de zorgverzekeringswet valt en door een arts of het JGT (Jeugd en Gezinsteams) indien het het kind onder de jeugdwet valt. Bij de Schavuiten hebben we verpleegkundigen die kunnen helpen bij het verkrijgen van een verwijzing en het opstellen van een indicatie.

Er is in het hoofdgebouw een ruimte die geschikt is gemaakt om samen met een verpleegkundige even een rustmoment te nemen indien de gezondheid hier om vraagt.

I

IMGL-22

IMGL-23

IMGL-45

BIG geregisteerd

De verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd en volgen regelmatig bijscholingen. Zo volgt het personeel jaarlijks de kinderreanimatietraining en de nascholingen op het gebied van de medisch technische handelingen zoals neussonde inbrengen e.d.

Ouders worden tijdens haal en brengmomenten bijgepraat en de groepsleiding geeft bij bijzondere situaties een schriftelijke overdracht mee. De kinderen hebben een digitaal kindschriftje waar het personeel de ontwikkeling in bijhoud van de kinderen en waarin ook ouders kunnen schrijven. Daarnaast zijn 2 keer per jaar ouder gesprekken waarbij met de ouders de zorgdoelen van hun kind worden besproken en eventueel bijgesteld.

Behandelaars welkom op de groep

Op de groepen zijn behandelaars van het kind welkom. Hierdoor worden de ouders ontlast en de verpleegkundigen kunnen de oefeningen bij afwezigheid van de therapeuten voort zetten. De Schavuiten heeft zelf geen therapeuten in dienst.

Nuttige links

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!