Verpleegkundige opvang De Schavuiten Leiden

KINDEROPVANG zieke kinderen

Kalfjes

Op de kalfjes zitten onze chronisch zieke kinderen die verpleegkundige zorg en toezicht nodig hebben. Op deze groep werken dagelijks minimaal 2 verpleegkundigen en 1 pedagogisch medewerkende. De kalfjes is een zogenaamde verticale groep. Dit houdt in dat er kinderen kunnen spelen van 3 maanden tot 4/5 jaar. Omdat soms nog niet duidelijk is waar het kind naar toe gaat na het kinderdagverblijf kunnen kinderen hier blijven tot ze 5 jaar zijn.

Om het kind op deze groep te plaatsen is een verwijzing en een indicatie nodig. De verwijzing kan door een arts worden geschreven indien het kind onder de zorgverzekeringswet valt en door een arts of het JGT (Jeugd en Gezinsteams) indien het het kind onder de jeugdwet valt. Op de groep hebben we verpleegkundigen die kunnen helpen bij het verkrijgen van een verwijzing en het opstellen van een indicatie.

Indien de gezondheidstoestand van het kind het toelaat mogen de kinderen op de groep spelen van hun gezonde leeftijdsgenootjes. Soms gaat er een verpleegkundige mee als het kind nog veel toezicht nodig heeft. Dagelijks is er een moment dat kinderen bij elkaar kunnen spelen. Kinderen van de groep sluiten dan aan bij een activiteit op een andere groep zodat er een natuurlijke mix ontstaat en de kinderen bij elkaar kunnen spelen. Ook buiten wordt er gezamenlijk gespeeld.

IMGL-22

IMGL-23

IMGL-45

BIG geregisteerd

De verpleegkundigen die bij de Kalfjes werken zijn BIG geregistreerd en volgen regelmatig bijscholingen. Zo volgt het personeel jaarlijks de kinderreanimatietraining en de nascholingen op het gebied van de medisch technische handelingen zoals neussonde inbrengen e.d.

Op de Kalfjes werkt het personeel met pictogrammen en gebruiken ze ondersteunende gebaren. Dit stimuleert de spraak- en taal ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkende zorgt ervoor dat de kinderen door spel ook ruimte krijgen te ontwikkelen.

Ouders worden tijdens haal en brengmomenten bijgepraat en de groepsleiding geeft bij bijzondere situaties een schriftelijke overdracht mee. De kinderen hebben een digitaal kindschriftje waar het personeel de ontwikkeling in bijhoud van de kinderen en waarin ook ouders kunnen schrijven. Daarnaast zijn 2 keer per jaar ouder gesprekken waarbij met de ouders de zorgdoelen van hun kind worden besproken en eventueel bijgesteld.

Behandelaars welkom op de groep

Op de groep zijn behandelaars van het kind welkom. Hierdoor worden de ouders ontlast en de verpleegkundigen kunnen de oefeningen bij afwezigheid van de therapeuten voort zetten. De Schavuiten heeft zelf geen therapeuten in dienst.

Nuttige links

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!