Geïntegreerde opvang Leiden De Schavuiten Leiden

LEIDEN

De Schavuiten Leiden biedt reguliere opvang in combinatie met opvang voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Deze kinderen spelen met elkaar op de groep en kunnen zo van en met elkaar leren. Alle kinderen worden opgevangen en begeleid door pedagogisch medewerkers. Voor de kinderen met een extra zorgbehoefte zijn verpleegkundigen aanwezig.

Binnen de Schavuiten bieden we opvang aan op 5 verticale groepen, waar ieder kind zijn eigen ontwikkeling mag volgen. Hier vindt u de link naar het B Pedagogisch beleidsplan.

Op de groepen zijn behandelaars van het kind welkom, zoals medewerkers van Visio, uw eigen kinderfysiotherapeut of logopedist. Door samenwerking met deze verschillende disciplines bieden wij naast een regulier dagprogramma ook specifieke activiteiten aan, passend bij een bepaald ontwikkelingsgebied van een kind. Hierdoor worden de ouders ontlast en kunnen de pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen de oefeningen bij afwezigheid van de therapeut voortzetten. Sommige activiteiten of oefeningen kunnen wij gedurende de dag integreren in het dagprogramma. Hierdoor heeft elk kind profijt van een rijk onderbouwd aanbod en is ieder kind zowel uniek als gelijk.

Naast passende activiteiten voor de jongere ontwikkelingsniveaus bieden wij een uitdagend peuterprogramma. B Werkplan peuterprogramma Leiden.

Op sommige dagen kan een verpleegkundige naast de pedagogisch medewerkers op de groep staan, omdat de zorgvraag van een kindje complex kan zijn en om continue observatie van een verpleegkundige vraagt.

De Schavuiten Leiden beschikt over 2 gebouwen, ook wel oudbouw en nieuwbouw genoemd. De oudbouw is het hoofdgebouw en de nieuwbouw het bijgebouw. In het hoofdgebouw zijn 4 ruimtes beschikbaar waarvan 3 ruimtes worden gebruikt als groepsruimte waarin kinderen opgevangen worden. Eén ruimte is vrij gehouden voor de verpleegkundigen. Daar kan, indien nodig, de verpleegkundige zorg in een rustige omgeving aan kinderen met een extra zorgvraag geboden worden. Zij worden hiervoor van de groep opgehaald, mocht dit op de groep niet passend zijn.
De kinderen spelen twee keer per dag buiten. We hebben drie verschillende ruime buitenspeelruimtes, waar we afwisselend gebruik van maken.

Jaarlijks komt de GGD onaangekondigd langs voor inspectie. Het inspectierapport is opgenomen op de homepagina.

Voor de chronisch zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben zijn (kinder)verpleegkundigen gedurende de openingstijden aanwezig om deze zorg te kunnen verlenen. Om het kind te plaatsen is een verwijzing en een indicatie nodig. De verwijzing kan door een arts worden geschreven indien het kind onder de zorgverzekeringswet valt en door een arts of het JT (Jeugdteam) indien het kind onder de jeugdwet valt. Bij de Schavuiten hebben we HBO kinderverpleegkundigen die kunnen helpen bij het verkrijgen van een verwijzing en het opstellen van een zorgindicatie.

Onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd en volgen regelmatig bijscholingen. Zo volgt een deel van het personeel jaarlijks de kinder EHBO, BHV en de kinderreanimatietraining. De verpleegkundigen volgen ook de nascholingen op het gebied van medisch technische handelingen zoals neussonde inbrengen e.d.

 

Sluitingsdagen 2024

Maandag 1 april:                  2e Paasdag

Donderdag 9 mei:               Hemelvaartsdag

Maandag 20 mei:                2e Pinksterdag

Woensdag 25 december:    1e Kerstdag

Donderdag 26 december:   2de Kerstdag

Je betaalt wel voor de feestdagen.  Deze feestdagen komen gewoon in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Feestdagen kunnen niet geruild worden.

Op 5, 24 en 31 december sluiten wij om 16.00 uur

Tarieven 2024

Bij een 52 weken pakket zijn de brutobedragen € 10,77 per uur. Het aantal uren per maand voor 1 dag bedraagt 45.5 uur.

Bij een 48 weken pakket zijn de brutobedragen € 11,10 per uur. Het aantal uren per maand voor 1 dag bedraagt 42 uur.

Bij een 48 weken pakket moeten 4 weken vakantie opgenomen worden die niet meetellen in onze ruilservice. Van deze weken moeten 3 weken vallen in de zomerschoolvakantie en 1 week in de kerstvakantie. De vrije weken moeten minimaal 2 maanden voorafgaande aan de vakantie worden opgegeven.

Voor een netto verzicht van de opvangkosten kunt u een proefberekening doen via bijgaande link: de belastingdienst

 

IMG_3655 (640x427)

Ma tm vrij
07:30-18:00

Aanmelden

 

 

IMGL-15

IMGL-27

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!