Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://backboned-devotee.wpmudev.host.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de Schavuiten de
informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden
verzameld. In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden
verwerkt via deze website.

Cookies
De Schavuiten registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij
onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de
gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan de Schavuiten de vindbaarheid van de
website verbeteren en aanpassen. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website
worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van
Google Analytics.
De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op de website
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van Groove
Assembly en via een versleutelde route doorgegeven aan de infomail van de Schavuiten. Groove
Assembly draagt zorg voor de veiligheid van hun website. Na binnenhalen op onze
mailadressen zijn de Schavuiten verantwoordelijk. Hiervoor is een beveiligde verbinding
opgezet en een route hoe wij omgaan met de privacygevoelige gegevens.
U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel
gevallen laten corrigeren of verwijderen.
Verder goed om te weten dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming
op basis van uw gegevens en wij geen gegevens doorgeven aan derden mits hier uitdrukkelijk
toestemming voor is verleend.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!