Klachten

De Schavuiten ziet graag tevreden ouders, verzorgers en kinderen. Als u, als ouder/verzorger, ondanks onze inzet een klacht heeft ten aanzien van de zorg rondom uw kind wilt u dit ventileren en bespreken. Een klacht ontvangen zorgt ervoor dat we met u in gesprek gaan om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen. Wij nemen een klacht serieus en zien dit als een leerproces en verbeter moment.

De Schavuiten heeft een klachtenprocedure. U kunt met uw klacht naar de team-coördinator van de locatie waar uw kind zit. Bespreek met haar uw klacht en als u dit wilt kunt u samen met haar een formulier invullen. De procedure en tijdspad hoe dit verder gaat staat op dit formulier beschreven.

Het kan ook zo zijn dat u liever buiten de team-coördinator en/of directie om een klacht wilt indienen. Wij hebben een externe klachtenfunctionaris. Haar naam en telefoonnummer staat in de overeenkomst die u bij aanvang bij ons sluit en mee krijgt. Vanwege privacy zetten wij haar naam en telefoonnummer niet op de website. Deze klachtenfunctionaris werkt niet bij de Schavuiten, is geheel onafhankelijk maar heeft wel ervaring in de zorg. De Schavuiten is daarnaast aangesloten bij de landelijke geschillencommissie zorg mochten we er in gezamenlijkheid niet uitkomen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!