Over ons Locatie Almelo

LOCATIE

De Schavuiten is gevestigd in lokaal De Vlier.  Hier is een eigen groepsruimte. Naast dit eigen stukje delen we de buitenruimtes met de kinderen van de reguliere opvang van de Boomhut.  Samen de natuur ontdekken in de tuin, samen klimmen en klauteren, kortom samen “spelen zonder zorgen”.

Als de gezamenlijke activiteiten juist te druk zijn voor uw kind, is er altijd de mogelijkheid om binnen onze eigen groepsruimte de rust op te zoeken. Het grootste gedeelte van de dag speelt zich af in onze eigen groepsruimte. Hier worden de kinderen ’s morgens ontvangen, hebben we onze tafelmomenten en ondernemen we individuele activiteiten. We zoeken naar een goed evenwicht in het samen spelen en juist de rust om in eigen tempo te kunnen ontwikkelen.

 

Naast het feit dat gezonde kinderen met kinderen kunnen spelen die verpleegkundige zorg nodig hebben, is het ook mogelijk dat het (chronisch) zieke kind met zijn/haar broertje/zusje op hetzelfde dagverblijf kan spelen. Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier, maar kunnen veel van elkaar leren! Door jong en oud, gezond en ziek samen te laten spelen, wordt de ontwikkeling op zowel motorisch, cognitief als sociaal-emotioneel gebied gestimuleerd. Om de taalontwikkeling te stimuleren maken we ook gebruik van ondersteunende gebarentaal en pictogrammen. Ook voor kinderen die zich misschien (nog) niet goed verstaanbaar kunnen maken, is het daardoor duidelijk wat er gaat gebeuren.

ZORG

Op onze eigen groep kunnen per dag 6 tot 9 kinderen worden opgevangen. Doordat de groep klein is, proberen we de individuele aandacht voor ieder kind te waarborgen. Er zijn gedurende het dagprogramma altijd twee (kinder-)verpleegkundigen aanwezig die ervoor zorgen dat uw kind de zorg krijgt die het nodig heeft. Deze zorg kan bestaan uit de zorg rondom diabetes, canulezorg, katherisaties, sondevoeding en eetproblematiek. Door de opvang van uw kind bij ons verpleegkundige kinderdagverblijf, bent u even vrij van zorg. Dit geeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsleven of juist even echt vrij te zijn. We streven naar een goede balans tussen zorg voor uw kind en zorg voor uzelf en de rest van uw gezin.

Eigen behandelaar welkom

De Schavuiten biedt ouders de mogelijkheid om de eigen behandelaar van het kind zoals een fysiotherapeut of logopedist op de groep het kind te laten behandelen. Op deze manier wordt de thuissituatie ontlast. Daarnaast biedt het de verpleegkundigen de mogelijkheid om mee te kijken en op de groep met de doelen aan de slag te gaan. Er is geen fysiotherapeut of logopedist aan de Schavuiten verbonden, maar natuurlijk willen we met u meedenken en ervaringen delen wanneer u op zoek bent naar een behandelaar voor uw kind.

Indicatie voor plaatsing

Om uw kind op onze groep te plaatsen is een indicatie nodig. De kinderverpleegkundigen van de Schavuiten zijn bevoegd om indicaties te stellen indien uw kind onder de zorgverzekeringswet valt en er een verpleegkundige zorgvraag is. Indien er géén sprake is van verpleegkundige zorgvraag, maar er wel extra (verpleegkundige) begeleiding nodig is, valt dit onder de jeugdwet. In dat laatste geval wordt de beschikking afgegeven door de gemeente waar u woonachtig bent en kunnen de indicerende verpleegkundigen u op weg helpen een aanvraag te doen bij het wijkteam.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!