De Schavuiten locaties Almere De Schavuiten Almere

Zorg op school; binnen het speciaal basis onderwijs locatie Olivijn (Marathonlaan) krijgen kinderen vanuit de Schavuiten verpleegkundige zorg gedurende de schooltijd. Dit omvat verpleegkundig inzicht, verpleegkundig toezicht en risicovolle (voorbehouden) handelingen met de daarbij behorende persoonlijke verzorging die direct aan de handeling gekoppeld is.

Verpleegkundig kinderdagverblijf (locatie Audioweg) kinderdagopvang met verpleegkundige zorg (verpleegkundig inzicht, verpleegkundig toezicht en risicovolle voorbehouden handelingen met de daarbij behorende persoonlijke verzorging die direct aan de handeling gekoppeld is) en pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0-5 jaar.

Doelgroep:

  • Kinderen die niet plaatsbaar zijn op regulier kinderdagverblijf vanwege hun aandoening met bijkomende complexiteit van verpleegkundige zorg.
  • Kinderen waarvan de ouders/verzorgers overbelast zijn in de zorg thuis vanwege de complexiteit van de mantelzorg, verpleegkundige zorg, zorginzicht en gevolgen van de aandoening van hun kind.
  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand met onbekende prognose.
  • Kinderen met onbekende diagnose.
  • Kinderen met problematiek ten gevolge van een “valse” start zoals prematuriteit, sondevoeding afhankelijkheid, onverklaarbare eetproblematiek, waarbij verpleegkundige en pedagogische observatie ondersteuning kan zijn voor diagnose-en/of prognosestelling.

Verwijzers: iedereen mag verwijzen naar de Schavuiten. Vooraf kan er naar behoefte overlegd worden (a.d.h.v. een casusbespreking) dit kan via info@deschavuiten.nl

Aanmelden kan via de website www.deschavuiten.nl  via Aanmelden Centraal met de vervolgkeuze Almere. Dit kunnen ouders ook zelf doen.

Na verwijzing neemt de teamcoördinator of de indicatie verpleegkundige contact op met de ouders/verzorgers waarbij de zorgvraag en hulpbehoefte van kind & gezin worden gefilterd. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een rondleiding. Waarna de keuze wordt gemaakt of de Schavuiten de geschikte optie is.

Bij aanvragen waarbij kinderen gedragsstoornissen (autisme kenmerken) en/of een gediagnostiseerde ontwikkelingsachterstand zonder verpleegkundige zorg hebben wordt direct verwezen naar andere opvang/behandeling.

Aan de hand van de MKS beslisboom bepaald de indicerende kinderverpleegkundige de financiële stroming: Zorgverzekeringswet of Jeugdwet.

Zorgdoelen & Interventies worden vanuit de verpleegkundige diagnoses (Nanda classificatie) vastgesteld door de indicerende kinderverpleegkundige in de vorm van een zorgleefplan (volgens het MKS). Na toestemming van ouders/verzorgers wordt met reeds betrokken zorgverleners multidisciplinaire samenwerking aangegaan. Hierbij is gezamenlijk overleg mogelijk via telefoon, beveiligde mail, online overleg of aanwezigheid bij een MDO op locatie (bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de Schavuiten). Tevens is het mogelijk om, in overleg met ouders/verzorgers, kinderen te laten observeren en/of te laten behandelen op de Schavuiten-locatie.

De Schavuiten streeft naar maatwerk in zorg waar nodig. Incidenteel wordt vanuit de Schavuiten thuiszorg opgestart ter voorbereiding op het kinderdagverblijf, als het kind nog te kwetsbaar is om op het kinderdagverblijf te verblijven.

Bij de Schavuiten bieden we een veilig klimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen en zich normen en waarden eigen maken. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur. De voorspelbaarheid van een vast dagritme kan een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid creëren bij de kinderen. De pedagogische visie van De Schavuiten luidt als volgt: “Het kind vooral kind laten zijn”. Een kind al van jongs af aan het gevoel geven dat het begrepen en gewaardeerd wordt. Hiervoor wordt gewerkt met ondersteunende gebaren en pictogrammen. Er worden observaties gedaan welke worden vastgelegd in het overzicht: observatie welbevinden & ontwikkeling.

Samenwerking met kind en ouders;

Het is belangrijk dat de Schavuitenmedewerker het kind en de ouders ondersteunt en begeleidt in het leren omgaan met de uitdagingen van het leven. Het uitgangspunt is: het voeren van de eigen regie door kind en ouders, als dit haalbaar is, in relatie tot draagkracht en draaglast van het gezin, waarbij ontzorgen en gedeelde verantwoordelijkheid niet mogen ontbreken. Het is de taak van de Schavuitenmedewerker om, in samenspraak met kind en ouders, te kijken welke professionele en niet-professionele ondersteuning noodzakelijk is om dit mogelijk te maken en op welke wijze het kind de gelegenheid krijgt om zijn eigen weg hierin te vinden.

De Schavuitenmedewerkers zijn kinderverpleegkundigen en pedagogische medewerkers. De verpleegkundigen uit het team zijn op beide locaties inzetbaar.

Het team wordt aangestuurd door de teamcoördinator Esther Vissers.

Verpleegkundig kinderdagverblijf 

Audioweg 5
1322 AT Almere
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07:30 – 18:00 uur.

Nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Op Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsdag sluiten wij om 16.00 uur

 

Olivijn Zorg op school

Marathonlaan 7
1318 ED Almere

Aanmelden

Contactgegevens voor vragen

Irma  van Oostveen (directie)  Telefoon: 06 55 37 8455
E-mail: info@deschavuiten.nl

Zodra de zorg start ontvangen ouders/verzorger directe telefoonnummers & mailadres van de locatie welke zij kunnen gebruiken voor contact met de medewerkers.

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!