Over ons Locatie Almere

Wanneer zou uw kind gebruik kunnen maken van De Schavuiten?

Indien uw kind verpleegkundige zorg/toezicht nodig heeft. Te denken valt aan zorg in het kader van epilepsie, diabetes, canulezorg, medicatie afhankelijke zorg of sondevoeding of andere verpleegkundige zorg. Oftewel al datgene waar verpleegkundige expertise voor nodig is, kunt u een beroep op ons doen. Onze verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam om namens uw zorgverzekering een indicatie te mogen stellen. Is er geen verpleegkundige zorgvraag maar wel sprake van begeleiding, bijvoorbeeld bij eetproblematiek of een ontwikkelingsachterstand, dan valt de zorg mogelijk onder de jeugdwet, Wij mogen de indicatie dan niet zelf afgeven maar kunnen u wel helpen de aanvraag te doen bij uw wijkteam. Uw kind is dan uiteraard ook welkom op De Schavuiten.

almere-audioweg-4

almere-audioweg-10

Wat maakt de Schavuiten uniek?

Naast de professionele verpleegkundige zorg en de pedagogische begeleiding kijken wij naar wat er nog meer nodig is voor het kind en het gezin. Door onze directe en korte lijnen met andere zorgprofessionals zoals logopedie, fysiotherapie en thuiszorg teams kunnen wij samen dat bieden wat uw kind nodig heeft. In het pand aan de Audioweg hebben zowel een kinderfysiotherapeut als een logopediste hun praktijk. In het gebouw van de Olivijn zijn nog meer disciplines aanwezig, zoals Triade en de Trappenberg.

Deze laagdrempelige contacten uiten zich in een prettige samenwerking. Daarbij blijft altijd overeind dat u als ouder zelf uw keuze maakt wie u als zorgaanbieder wilt inschakelen. Heeft  u zelf een fysiotherapeut voor uw kind waar u tevreden over bent dan nodigen wij u graag uit om de behandeling bij ons op de groep voort te zetten. As er behoefte is aan een zorgvraag waaraan wij, De Schavuiten niet aan kunnen voldoen weten wij u wel te verwijzen aar collega’s die datgene wel bieden.

 

De Schavuiten - banner

 

Op de groepen maken wij gebruik van pictogrammen en gebruiken wij ondersteunende gebarentaal ter bevordering van de taalontwikkeling. Om op de groep vooral rust uit te stralen, zo min mogelijk onnodige prikkels te geven, hebben wij speelgoed opgeborgen om juist dan te gebruiken als er gericht mee gespeeld en/of geoefend wordt. Daarnaast gaan wij zoveel mogelijk, als het weer het toelaat, naar buiten. Op zowel de Audioweg als de Marathonlaan is een gezamenlijk speelplein voor de jonge kinderen.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!