Over ons Locatie Almere

Locatie

De Schavuiten beschikt over twee ruimtes op de begane grond. De ruimtes grenzen aan elkaar en er is een buitenruimte. Deze afgeschermde speelruimte wordt veel gebruikt. Echter ook maken wij gebruik van de speeltuin en plein van het reguliere kinderdagverblijf KinderWorld waardoor  kinderen van De Schavuiten en van KinderWorld  samen spelen en activiteiten ondernemen. Beide groepen zijn verticaal en op iedere groep kunnen maximaal 10 kinderen per dag aanwezig zijn.

De activiteiten die wij met de kinderen ondernemen spelen zich af tussen 9.30 en 16.00 uur. Voor 9.30 uur worden de kinderen ontvangen en mogen zij spelen. Om 9.30 uur wordt de dag gestart met een tafelmoment met eten en drinken. Daarna worden er of groeps of individuele activiteiten gedaan. Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier, maar kunnen veel van elkaar leren! Door jong en oud samen te laten spelen, wordt de ontwikkeling op zowel motorisch, cognitief als sociaal-emotioneel gebied gestimuleerd. Om de taalontwikkeling te stimuleren maken we ook gebruik van ondersteunende gebarentaal en pictogrammen. Ook voor kinderen die zich misschien (nog) niet goed verstaanbaar kunnen maken, is het daardoor duidelijk wat er gaat gebeuren. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden, tempo en/of ontwikkelingsniveau. Na de lunch en eventuele slaapje is er nog een middagprogramma tot 16 uur.

almere-audioweg-4

Zorg

Doordat de groep klein is, proberen we de individuele aandacht voor ieder kind te waarborgen. Er zijn gedurende het dagprogramma altijd twee (kinder-)verpleegkundigen aanwezig die ervoor zorgen dat uw kind de zorg krijgt die het nodig heeft. Deze zorg kan bestaan uit de zorg rondom diabetes, canulezorg, katherisaties, sondevoeding en eetproblematiek. Door de opvang van uw kind bij ons verpleegkundige kinderdagverblijf, bent u even vrij van zorg. Dit geeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsleven of juist even echt vrij te zijn. We streven naar een goede balans tussen zorg voor uw kind en zorg voor uzelf en de rest van uw gezin.

Eigen behandelaar welkom

De Schavuiten biedt ouders de mogelijkheid om de eigen behandelaar van het kind zoals een fysiotherapeut of logopedist op de groep het kind te laten behandelen. Op deze manier wordt de thuissituatie ontlast. Daarnaast biedt het de verpleegkundigen de mogelijkheid om mee te kijken en op de groep met de doelen aan de slag te gaan. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de fysiotherapeut of logopedist die in ons gebouw aanwezig is. Maar daarin hebt u de keus.

Indicatie voor plaatsing

Om uw kind op onze groep te plaatsen is een indicatie nodig. De kinderverpleegkundigen van de Schavuiten zijn bevoegd om indicaties te stellen indien uw kind onder de zorgverzekeringswet valt en er een verpleegkundige zorgvraag is. Indien er géén sprake is van verpleegkundige zorgvraag, maar er wel extra (verpleegkundige) begeleiding nodig is, valt dit onder de jeugdwet. In dat laatste geval wordt de beschikking afgegeven door de gemeente waar u woonachtig bent en kunnen de indicerende verpleegkundigen u op weg helpen een aanvraag te doen bij jeugdzorg.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!