Meldcode huiselijke geweld Welzijn voor de kinderen voorop

Bij de Schavuiten werken we me de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hiervoor hebben we een aandachtsfunctionaris die geraadpleegd kan worden door collega’s als er zorgen zijn om een kind. Dit betekent niet dat er altijd sprake is van kindermishandeling maar wel dat iedereen scherp is en blijft op het welzijn van de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!