Regels en richtlijnen Voor zieke en gezonde kinderen

Bij de Schavuiten werken we volgens vastgestelde regels en richtlijnen.

Chronisch zieke kinderen

Voor de chronisch zieke kinderen zijn er voor de verpleegtechnische handelingen protocollen en richtlijnen die vastgelegd zijn in het kwaliteitshandboek van onze organisatie. Hier worden we jaarlijks op getoetst door Tuv Rheinland door middel van een externe audit. Ook hebben we een interne auditcommissie die meerdere malen per jaar toetsingen doet op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering van de Schavuiten. De Schavuiten is aangesloten bij de branchevereniging BINKZ (Branchevereniging Integrale Kindzorg). Een van de eisen om hierbij aangesloten te kunnen zijn is dat je aantoonbaar kwaliteitszorg levert.

De Schavuiten vindt het  belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een zorgvraag hebben die buiten de competenties van de kinderverpleegkundige valt of een storend gedrag voor de andere kinderen vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

Met wegloopgedrag;

Met dusdanig claimend/agressief gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig en de veiligheid van de andere aanwezige kinderen niet kan worden geborgd.

Gezonde kinderen

Voor onze gezonde kinderen moeten we ook voldoen aan regels en richtlijnen. Deze worden naast de toetsing vanuit Tuv Rheinland ook nog eens getoetst door de GGD.

Voor het GGD rapport zie de bladzijde van Leiden.

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!